Horsens_AllStars
//Forside //Sponsorer //Hvad er HAS//Vedtægter

 

 

//Horsens All Stars - indkaldelse til generalforsamling 2022


Hermed indkaldes foreningens medlemmer til generalforsamling.

Generalforsamlingen finder sted torsdag 15/9-2022 kl. 19 på Carit Etlars Vej 20, 8700 Horsens

Dagsorden ifølge vedtægternes $ 5:


1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Bestyrelsens/formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til §7 stk. 1, 3 og 4.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Evt. valg/nedsættelse af udvalg
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingens afholdelse.
Forslag kan indgives skriftligt til horsensallstars@live.dk

Venlig hilsen bestyrelsen
Foreningens vedtægter (åbner i nyt vindue/fane).

Indkaldelse opslået 31/8-2022.